Om-About

Från Agfa Silette till Nikon DSLR.....

Min första kamera en Agfa Silette fick jag i konfirmationspresent 1961. Denna köptes hos GePe Foto i Skövde och är numera förpassad till nostalgihyllan tillsammans med Pentax Spotmatic, Nikon RD, Nikon F601. Där finns också en del objektiv som Soligor 400/6,3 och Tamron 135/2,8. Med Tamron har det tagits många fina porträtt bl.a. på våra barn.

 

Sedan i början av 1970-talet är min hustru Maivor och jag bosatta på naturparadiset Öland och tillbringa mycket tid på strandängarna och får uppleva deras förändringar under en årscykel.

Efter att ha avslutat den yrkesverksamma delen finns det mera tid över för att lära och utveckla foto- och naturintresset samt ägna mera tid åt familjen, hus och hem.

 

 

Hassel Bild & Organisation

Min yrkesverksamma tid har jag ägnat åt tillverkningsindustrin i olika ledande befattningar bl. a. inom kvalitets- och miljöledning (inre och yttre). De erfarenheter som jag har samlat genom åren kan jag nu erbjuda små och medelstora verksamheter på konsultbasis.

Min enskilda firma HasseL Bild & Organisation är godkänd för F-skatt.

Om intresse och behov finns, vänligen kontakta mig på email: info@hassel47.se

Referenser kan lämnas på begäran.

 

Områden är utveckling av arbetssätt och dokumentation för att uppfylla kraven inom:

•kvalitetsledning enligt ISO9001 och bilindustrins krav ISO16949

•miljöledning enligt ISO14001

•systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

•laboratorieverksamhet enligt ISO17025

Hans Larsson - Photography

SiteLock

Copyright © Hans Larsson - Photography. All Rights Reserved.

Rättigheterna till allt material och foton på denna hemsida (www.hassel47.se) tillhör Hans Larsson.

Allt material på denna websida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.